Pilotprojekt i Storkøbenhavn forsøger at sikre et højere udbytte for brugerne af alternativ behandling.

Det skal være nemmere for borgerne at få det bedste udbytte, når man vælger alternativ behandling. Derfor startede i 2013 et pilotprojekt til kvalitetssikring for brugere af alternativ behandling i Storkøbenhavn.

Målet er:
•At hjælpe brugerne til at finde den rette og kvalificerede behandling.
•At samarbejde om klienter på tværs af faggrænser, hvor klienten ønsker det.
•At fungere som platform for samarbejde med det etablerede sundhedsvæsen.
Projektet afprøver en ny netværksmodel, hvor klienten oplever et samarbejdende netværk af behandlere. Der er tilknyttet en læge til projektet, som især visiterer klienter der er henvist fra egen læge.

Man har også tilbudt informationsaftener til sundhedspersonale, og ét af målene har været at gøre det lettere for praktiserende læger at finde frem til kvalificerede alternative behandlere, der samarbejder om patienten.

Projektet har desuden set på, hvorvidt brugerne oplever at få en bedre behandling, når de mødes af et netværk af alternative behandlere, frem for hvis de behandles af en individuel alternativ behandler.

Gruppen består af 16 erfarne alternative behandlere, som i 2013 dannede Netværk For Integreret Behandling (NFIB). Pilotprojektet evalueres af kandidatstuderende Cecilie Bornakke, og inden udgangen af 2015 er hendes rapport klar. Den vil kunne ses her på srab.dk.

Skriv et svar

Your email address will not be published.